“God geeft ons troost, bescherming
en vertrouwen door Maria,
de Vrouwe van alle Volkeren!”

Onder dit thema zal op 22 mei 2021 voor de tweede maal de Gebedsdag worden gehouden in de genadekapel te Amsterdam.

 We nodigen u van harte uit

  • om samen te bidden voor het uitgestelde Allerheiligste;
  • voor twee lezingen met veel foto’s en clips, citaten en voorbeelden van heilige mannen en vrouwen over het handelen van God in de Kerk en de wereld;
  • tot gebed met overwegingen in het ‘Uur van de Goddelijke Barmhartigheid’;
  • en voor geestelijke deelname aan het hoogtepunt van de dag, het HEILIG MISOFFER op de vooravond van Pinksteren.

 

Volg de Gebedsdag       via de livestream op deze website

Volg de Gebedsdag       op televisie bij K-TV en EWTN

Volg de Gebedsdag       (beide zenders zullen delen van de Gebedsdag live uitzenden).

-----> mediatheek

Programma:

     9:00 uur  Eucharistische aanbidding
  10:00 uur  Lezing door pater Paul Maria Sigl met als thema:
                      God geeft ons troost, bescherming en vertrouwen
                      door Maria, de Vrouwe van alle Volkeren

   11:30 uur  Middagpauze
  13:30 uur  Eucharistische aanbidding
  14:00 uur  Vervolg van de lezing
  15:00 uur  Uur van de Goddelijke Barmhartigheid
  16:00 uur  HEILIG MISOFFER
           Hoofdcelebrant: Z. Exc. Jan Hendriks,
           bisschop van Haarlem-Amsterdam
           Concelebrant: Z. Exc. Jozef Punt, emeritus bisschop 

Tot slot:  Hernieuwing van de toewijding aan het Onbevlekt
Tot slot:  Hart van Maria

Klik op F5 als de livestream niet start en controleer het volume in de speler.

Donaties voor de Gebedsdag

Dankzij uw steun hebben we vorig jaar de 1ste livestream Gebedsdag kunnen betalen.

Wij zijn u zeer erkentelijk als u de kosten voor de technologie voor de livestream en de vertaling in 8 verschillende talen met een donatie wilt helpen dekken. Wij zeggen u dank en brengen biddend uw persoonlijke intenties voor de beeltenis van de Moeder van alle Volkeren.

Doneren met PayPal:  

Bankgegevens: Foerderstiftung Familie Mariens, IBAN: DE20 6416 3225 0341 7250 05, BIC: GENODES1VHZ, Volksbank Hohenzollern.

Materiaal voor de verspreiding van de beeltenis en het gebed

van de Vrouwe van alle Volkeren is in verschillende talen verkrijgbaar in onze webwinkel: www.theladyofallnations.info of via telefoonnummer 020-6620504.

Het liedboekje met toewijdingsgebed kunt u hieronder downloaden:

 

 Terug naar de taalkeuze   Uitnodiging voor de Gebedsdag     Liedboekje met toewijdingsgebed  Contact per e-mail